Geodezja i Kartografia


Świadczymu usługi w zakresie:

           none      Mapa do celów projektowych

          none      Tyczenie budynków i urządzeń infrastruktury

          none      Inwentaryzacje powykonawcze

          none     Geodezyjna obsługa inwestycji

           none    Nadzór geodezyjny z ramienia inwestora

          none     Pomiary pionowości

          none    Pomiary suwnic i konstrukcji specjalnych

          none      Obliczanie objętości hałd

          none       Pomiary satelitarne                     

          none    Opracowanie numeryczne map

          none     Obmiar powierzchni lokali

 

        Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebują wyceny to proszę zadzwonić lub napisać! >>>

 

Przedsiębiorstwo GEO-SAN Zbigniew Kulczycki otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013,Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.TYTUŁ PROJEKTU:„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa„GEO – SAN” poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu geodezji”

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Więcej informacji