Galeria niektórych naszych prac


none   none  none  none                     Targi Lubelskie MTL                       Wiadukty na Al.Smorawińskiego         Tor Bocznicowy LW Bogdanka           Budowa stacji bazowych GSM

 

none  none  none  none 
Modernizacja ul. Langiewicza                   Budowa wieży na lotnisku                           AGATA MEBLE                                 Zbiornik dla PKP


none                none              none    
  Budowa kolektorów słonecznych                        Kopalnie kruszywa naturalnego                            Modernizacja Al. Kraśnickiej


Przedsiębiorstwo GEO-SAN Zbigniew Kulczycki otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013,Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.TYTUŁ PROJEKTU:„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa„GEO – SAN” poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu geodezji”

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Więcej informacji