Partnerzy i referencje


                                                                                                                                                                                       none   none   none   none   none           

     Referencje                                                                                             Referencje                       Referencje        

                           

none   none    none   none  none     

     Referencje                                                                                         

none      none      none     none                                                 

     none     none                              

       none  none    none                     Pracujemy na sprzęcie firmy:

   none   none                                            


Przedsiębiorstwo GEO-SAN Zbigniew Kulczycki otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013,Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.TYTUŁ PROJEKTU:„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa„GEO – SAN” poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu geodezji”

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Więcej informacji