Geodezyjna obsługa inwestycji


Każda budowa wymaga w większym lub mniejszym stopniu obsługi geodezyjnej budowy. Firma nasza ma wszelkie wymagane uprawnienia zgodne z prawem budowlanym i geodezyjnym do takich realizacji. Obsługiwaliśmy budowy wymagające oprócz uprawnień i znajomości przepisów dużego doświadczenia zawodowego. To doświadczenie i najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny pozwala nam na podjęcie się obsługi geodezyjnej najbardziej skomplikowanych obiektów budowlanych.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebują wyceny to proszę zadzwonić lub napisać! >>>

Kilka naszych prac:

Targi Lubelskie MTL  AGATA MEBLE  Modernizacja Toru Bocznicowego LW Bogdanka  Modernizacja wiaduktów w Lublinie   Przebudowa Al. Kraśnickiej w Lublinie  Budowa Stacji Bazowej GSM  Pomiar pionowości i skręcenia wieży  


Przedsiębiorstwo GEO-SAN Zbigniew Kulczycki otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013,Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.TYTUŁ PROJEKTU:„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa„GEO – SAN” poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu geodezji”

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Więcej informacji