Inwentaryzacje powykonawcze


Po zakończeniu inwestycji do odbioru obiektu niezbędna jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z wniesieniem wszystkich obiektów, przyłączy i urządzenia terenu na mapy Państwowego Zasobu Geodezyjnego. Istotne jest potwierdzenie zgodności wykonanych budynków przyłączy i wjazdu z projektem zagospodarowania terenu. Niezgodność może znacznie opóźnić czas odbioru lub w ogóle go uniemożliwić. Inwentaryzacja geodezyjna musi ponadto zawierać operat zmiany użytków w związku ze zmianą charakteru użytkowania terenu jeżeli po wykonaniu inwentaryzacji ten charakter się zmienił.

 

Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania lub potrzebują wyceny to proszę zadzwonić lub napisać!>>>


Przedsiębiorstwo GEO-SAN Zbigniew Kulczycki otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013,Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.TYTUŁ PROJEKTU:„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa„GEO – SAN” poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu geodezji”

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Więcej informacji