Geodezja Górnicza


Świadczymy usługi między innymi dla zakładów Górniczych w zakresie wykonywania pomiarów oraz sporządzania
i aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej sporządzonej przez uprawnionego mierniczego-górniczego.
Mapy i dokumentację taką wykonujemy dla zakładów górniczych wydobywających kopaliny metodą odkrywkowa,
a także dla zakładów górniczych w których eksploatację prowadzi się z głębi ziemi za pomocą odwiertów wiertniczych.

Sporządzanie dokumentacji dla Zakładów Górniczych i jej aktualizacja wymaga odpowiednich kwalifikacji w tym kierunku. Szczegółowo regulują to przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego oraz przepisy szczególne na tym prawie oparte. Przepisy te również mówią, że przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania stosownej dokumentacji i jej aktualizacji
w odpowiednich terminach.
Dokumentację taką wykonujemy od ponad 20 lat. Obecnie wykorzystujemy nowoczesne techniki takie jak pomiary satelitarne i skaning laserowy, które dają bardzo dobre wyniki np. przy obliczeniach mas ziemnych, wydobytej kopaliny
i inne.

Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania lub potrzebują wyceny to proszę zadzwonić lub napisać! >>>

Kilka naszych prac:

Kopalnia kruszywa naturalnego Kopalnia kruszywa naturalnego Kopalnia kruszywa naturalnego Kopalnia kruszywa naturalnego 

Przedsiębiorstwo GEO-SAN Zbigniew Kulczycki otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013,Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.TYTUŁ PROJEKTU:„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa„GEO – SAN” poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu geodezji”

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Więcej informacji