Pomiary pionowości


   Wykonujemy pomiary kontrolne stanu konstrukcji inżynierskich, takich jak: wieże, kominy, hale przemysłowe, obiekty mostowe. Zakładamy sieci obserwacyjne na potrzeby monitoringu osiadań i przemieszeń budynków oraz obiektów liniowych. Mierzymy pionowość i skręcenie wysokich wież GSM. Badamy odkształcenia i deformacje terenu.
   Przy obiektach powyżej 15m niezbędne jest posiadanie specjalnych uprawnień geodezyjnych wynikłych z prawa geodezyjnego. Firma nasza posiada takie uprawnienia a najważniejsze doświadczenie w tym zakresie. Wykonywaliśmy pomiary różnych konstrukcji i masztów nawet do 300 m wysokości. Obecnie w pracach tych oprócz metod tradycyjnych wykorzystujemy metodę skanowania obiektu która pozwala na podanie wszystkich parametrów wychyleń i zmian w dowolnym punkcie konstrukcji z chmury punktów.

Kilka wybranych naszych prac:

Pomiar pionowości i skręcenia wieży GSM   Pomiar pionowości z zastosowaniem naziemnego skanowania laserowego  Pomiar pionowości  Pomiar pionowości  Pomiar pionowości Pomiar pionowości  Pomiary wysokości i innych danych w celu Zgłoszeniu Przeszkody Lotniczej do Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP  Pomiar pionowości komina 

Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania lub potrzebują wyceny to proszę zadzwonić lub napisać! >>>


Przedsiębiorstwo GEO-SAN Zbigniew Kulczycki otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013,Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.TYTUŁ PROJEKTU:„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa„GEO – SAN” poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu geodezji”

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Więcej informacji