Skaning Laserowy 3D


Naziemny skaning laserowy realizowany jest poprzez naziemne skanery 3D.
Skaning laserowy umożliwia pomiar setek tysięcy punktów w bardzo krótkim czasie z milimetrową dokładnością położenia punktów. Urządzenia te przy użyciu lasera rejestrują współrzędne X,Y,Z każdego z pomierzonych punktów oraz parametr intensywności odbitego sygnału. Dodatkowo wykonywane są zdjęcia zsynchronizowane z pomierzonymi punktami. Pozyskane dane z naziemnego skaningu laserowego zapisywane są w postaci chmury punktów.
Pomiary metodą skaningu laserowego 3D możemy wykorzystać do opracowań z zakresu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych, przemysłowych, konserwatorskich, kryminalistycznych, pomiarów objętości hałd i zwałowisk, monitoringu przemieszczeń i odkształceń.
Operowanie na chmurze punktów to zarówno przestrzenne modele 3D, realistyczne wizualizacje, przekroje podłużne i poprzeczne, precyzyjne pomiary dowolnie wybranych punktów z chmury.
Jest to najnowocześniejsza innowacyjna metoda pomiarów geodezyjnych z zapewnieniem najdokładniejszych i najbogatszych wyników pomiarów.

Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania lub potrzebują wyceny to proszę zadzwonić lub napisać! >>>

 Kilka naszych przykładowych prac:

Skan Stacji Bazowej GSM  Skan na tle zdjęć  Pomiar objętości hałdy   Pomiar objętości hałdy   Skan schodów podwieszanych  Skan wiaduktu przed modernizacją  Inwentaryzacja wylewki hali magazynowej  Inwentaryzacja wylewki hali magazynowej   Pomiar odkształceń nawierzchni trasy S17

Przykład skanu obiektu inżynierskiego:

 

Przedsiębiorstwo GEO-SAN Zbigniew Kulczycki otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013,Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.TYTUŁ PROJEKTU:„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa„GEO – SAN” poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu geodezji”

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Więcej informacji