Mapa do celów projektowych


Mapa do celów projektowych:

   Jednym z pierwszych kroków zmierzających do rozpoczęcia budowy domu lub jakiejkolwiek innej inwestycji jest sporządzenie przez geodetę mapy do celów projektowych. Jest to dokument niezbędny w trakcie ubieganiu się o pozwolenie na budowę. Mapę taką może wykonać tylko geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia.
Na podstawie sporządzonej mapy do celów projektowych architekt opracowuje cały projekt zagospodarowania działki, będący częścią składową projektu budowlanego, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.
   Mapa do celów projektowych jest też niezbędnym dokumentem załączanym do wniosku o uzgodnienia ZUD przy projektowaniu usytuowania sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami.
Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne
elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu dotyczących zarówno obszaru projektowanej inwestycji, jak również obszaru otaczającego ten teren w pasie co najmniej 30m.
Czas wykonania mapy do celów projektowych zależy od szeregu czynników takich jak wielkość i lokalizacja obszaru, dla którego taka mapa jest opracowywana a także od pory roku i od O.D.G. i K. w którym składane są dokumenty. Najczęściej łączny okres wykonania mapy do celów projektowych dla obszaru o powierzchni nieprzekraczającej 1 hektara zajmuje około 2 tygodni.

 

Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania lub potrzebują wyceny to proszę zadzwonić lub napisać!>>>


Przedsiębiorstwo GEO-SAN Zbigniew Kulczycki otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013,Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.TYTUŁ PROJEKTU:„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa„GEO – SAN” poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu geodezji”

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Więcej informacji